knap-privat.png
mortalin-logo-web
88 42 00 00
ikon-email.png
loginkey.png
Overskrift:

Animan - det intelligente fugleskræmsel

Indhold spalte 1:

Overalt i verden oplever man i stigende grad konflikter mellem menneskelige aktiviteter og vilde dyr. Behovet for at kunne skræmme skadevoldere væk fra bestemte områder har derfor aldrig været større. Selv moderne bortskræmningsmetoder er det ofte en vanskelig opgave at skræmme skadevoldere, som fx råger og gæs, væk. De eksisterende metoder har ofte en begrænset effekt, hvilket typisk skyldes, at vilde fugle gradvist vænner sig til bortskræmningen.


AniMan er det fugleskræmsel, hvis du vil beskytte afgrøder, industri- og boligområder – for blot at nævne nogle anvendelsesområder.

 

Adaptiv bortskræmning:

Teknologien bag AniMan gør det muligt automatisk at måle virkningen af bortskræmningen og om nødvendigt ændre på den.

 
Målrettet bortskræmning: 

Traditionelle bortskræmningssystemer er ikke i stand til at skelne mellem dyr. AniMan derimod kan skelne mellem dyrene – det betyder, at andre arter af fugle og pattedyr ikke skræmmes unødigt.

 
Akustisk bortskræmning: 

Akustisk registrering har åbenlyse fordele sammenlignet med andre vildtafværgesystemer, der fx baserer sig på infrarøde sensorer, som karakteriseret ved ringe rækkevidde. AniMan kombinerer således velafprøvede teknologier.

 


 

Indhold spalte 2:
Avancerede, matematiske modeller: 

Den avancerede teknologi bag AniMan er i stand til at skelne mellem arter og deres adfærd. Det betyder, at det kun er skadevoldere, der bortskræmmes. Teknologien benytter primært naturlige stimuli fx skadevolderens alarmkald eller skriget fra en rovfugl. Det reducerer støjgenerne for naboerne til et minimum.

 
Autonomt og soldrevet: 

AniMan forsynes med strøm fra et solcellepanel, som er en integreret del af systemet. Det betyder, at AniMan er vedligeholdelsesfri og kan stå uden opsyn og ekstern strømforsyning.
 

Fremtidssikret: 

AniMan opdateres løbende med nyt software, der gør systemet mere nøjagtigt og i standt til at beskytte mod stadigt flere arter (obligatorisk software-abonnement) 

Logo-NPMA.png
Logo-BPCA
Logo-CEPA.png
Logo-BS.png

Mortalin er sponsor for:

Logo-Boernecancerfonden
Logo-Team-Rynkeby

A/S Mortalin

Bråbyvej 76 - 4690 Haslev

Tlf.: 88 42 00 00 - E-mail: info@mortalin.dk

CVR: 2438 5914

image001.png
BilledeLink:
Insektnet
image003.png
image001.png
BilledeLink:
Fødevaresikkerhed
image003.png
image001.png
BilledeLink:
Skadedyrsbekæmpelse
image003.png
image001.png
BilledeLink:
Insektnet
image003.png