knap-privat.png
mortalin-logo-web

Hånd i hånd med landbruget


 

Gennem generationer har vi rådgivet landbruget om skadedyr og serviceret med forebyggelse og bekæmpelse – en service, der er baseret på viden og erfaring om skadedyrenes biologi og adfærd.

 

Forebyggelse og bekæmpelse af mus og rotter

Med en serviceaftale mod mus og rotter får du både en forebyggelse og en bekæmpelse af skadedyrene, når skaden er sket. Mortalins skadedyrsservice omfatter også en bygningsgennemgang, som er en del af den forebyggende indsats.
 

Forebyggelse betaler sig

Ofte går der store værdier tabt, når gnaverne æder eller tilsviner fødevarer og foder. Og de kan også forårsage skader på bygninger og inventar. Isoleringen om de elektriske ledninger er ofte et offer, og det kan være årsag til kortslutning – og i værste fald brand.


 

En professionel serviceaftale mod mus og rotter giver tryghed

Mortalin etablerer foderdepoter på udsatte steder, så rotter og mus søger føde dér, i stedet for at søge indenfor. Med andre ord stopper vi skaden før den sker.

Vores servicetekniker tilser din ejendom flere gange om året for at rense og forsyne depoterne. Og samtidig tjekkes bygninger for revner og sprækker, hvor der er risiko for indtrængning.

Efter hvert servicebesøg rapporteres der om, hvordan der bør sættes ind med forebyggelse og eventuel bekæmpelse. Det gælder f.eks. også oprydning og beskæring af buske og træer i omgivelserne. 


Fluebekæmpelse med kemi og biologi

Mortalin har effektive midler og metoder til forebyggelse og bekæmpelse af fluer og fluelarver. 
 

Både kemisk og biologsik fluebekæmpelse. Læs mere her.

Logo-NPMA.png
Logo-BPCA
Logo-CEPA.png
Logo-BS.png

Mortalin er sponsor for:

Logo-Boernecancerfonden
Logo-Team-Rynkeby

A/S Mortalin

Bråbyvej 76 - 4690 Haslev

Tlf.: 88 42 00 00 - E-mail: service@mortalin.dk

CVR: 2438 5914

 

Cookie politik

ikon-luk-knappe
PAGE NOT FOUND (id: 382)
image001.png
BilledeLink:
Bierne
image003.png
image001.png
BilledeLink:
Bekæmpelse myrer
image003.png
image001.png
BilledeLink:
Fødevaresikkerhed
image003.png
image001.png
BilledeLink:
Skadedyrsbekæmpelse
image003.png
image001.png
BilledeLink:
Insektnet
image003.png