knap-privat.png
mortalin-logo-web
Overskrift:

Team Rottehunde

Indhold spalte 1:
Rottehunde er effektive i opsporing og bekæmpelse af rotter
 

I en årrække har vi i Mortalin arbejdet med grøn skadedyrsbekæmpelse. I praksis betyder det, at vi har forstærket vores indsats med vejledning om forhold, adfærd, forbedringer af bygninger og processer. Vi har også arbejdet med at indføre en lang række mekaniske og elektroniske fælder og overvågningssystemer. Du kan læse mere om GreenTrapOnline og de fordele, systemet kan give dig.  


En grøn skadedyrsbekæmpelse rummer også indsatsen af rottehunde, og vi har derfor også intensiveret vores arbejde med rottehunde. Rottehundene i Mortalin er af forskellige racer, men alle har de det tilfælles, at vi betragter hund og hundefører som et team eller ekvipage.


Rottehundene bruges til opsporing og lokalisering – hvilket især er praktisk ved meget store lokationer, eksempelvis lagerbygninger og haller. Rottehundene kan i samarbejde med hundeføreren indkredse stedet og markere en rotte – eller mus – eksempelvis under eller i en palle.


Når rottehunden får fat i rotten, afliver den rotten hurtigt. 


Trænede og certificerede rottehunde og hundeførere

Gennem de seneste år har vi set en stigende efterspørgsel på kompetente hundeekvipager - rottehund og hundefører. Vi har derfor iværksat træning og certificering af vores rottehunde. Vi har 25 hundeekvipager i Mortalin, som alle er i gang med træning med henblik på certificering. Træningen er planlagt og forestået af ekstern konsulent, som træner og certificere vores hunde og hundeførere. Vi har valgt at arbejde sammen med Anette Gade fra sporkursus.dk. Anette har siden 2017 arbejdet professionelt med brugs- og sporhunde. Vores rottehunde og deres hundeførere aflægger prøve ved en anerkendt, ekstern konsulent Michael Jeppesen, Specialkonsulent i Politihundetjenesten, som har 25 års erfaring med at træne specialhunde.


En certificeret hundeekvipage betyder, at både hundefører og hund har været igennem et træningsforløb, der er målrettet arbejdet som rottehundeekvipage. En certificering gælder for både hund og menneske – og kun som ekvipage. Får en hundefører en ny hund, vil hun/han skulle gennem samme træning og certificering med den nye hund.


Indhold spalte 2:
Indsatsområder for rottehunde og fordele

  • Søgning på døde rotter under gulve, i vægge og på lofter
  • Opsporing og markering af tilholdssted og reder
  • Eliminering
  • Swipe (afsøge) og frikende et lokale for rotter og mus
  • Må komme i fødevarebutikker og i den følsomme industri
  • Udendørs – omkring bygninger, i varegårde, buskadser og krat
  • Indendørs i detailhandlen, fødevare- og andre følsomme producenter
  • Afsøge snævre og svært tilgængelige forhold
  • Detektering, opsporing og rottebekæmpelse i kommuner
  • Detektering, opsporing og rottebekæmpelse hos kontraktkunder 

En hurtig og effektiv detektering, opsporing og bekæmpelse betyder kort nedetid eller lukketid for virksomheder og butikker. Samtidig minimeres skader og udgifter forbundet med oprydning, rengøring og kassering af varer.Rottehunde-ekvipager – rottehunde og hundeførere

I Mortalin arbejder 25 hundeekvipager. De er fordelt i hele landet. Alle hundene arbejder koncentreret sammen med deres hundefører, når de er på opgave. De får pauser efter individuelle behov, og placeres dertil i serviceteknikerbilen, hvor de kan hvile deres snuder og slappe af og fordøje de mange indtryk, de får på en opgave. Når hundene er i bilen, som er specialindrettet til hunden, viser vi samtidigt med et særligt designet skilt, at hunden holder pause, hvornår den er sat til pause – og serviceteknikeren oplyser kontakttelefonnummer. Dette for at man altid kan komme i kontakt med vores hundefører når hunden er på pause.


Når hundene får fri, drager de med deres hundefører hjem – og er familiens kæledægge.

Logo-NPMA.png
Logo-BPCA
Logo-CEPA.png
Logo-BS.png

Mortalin er sponsor for:

Logo-Boernecancerfonden
Logo-Team-Rynkeby

A/S Mortalin

Bråbyvej 76 - 4690 Haslev

Tlf.: 88 42 00 00 - E-mail: service@mortalin.dk

CVR: 2438 5914

 

Cookie politik

ikon-luk-knappe
PAGE NOT FOUND (id: 382)
image001.png
BilledeLink:
Bierne
image003.png
image001.png
BilledeLink:
Bekæmpelse myrer
image003.png
image001.png
BilledeLink:
Fødevaresikkerhed
image003.png
image001.png
BilledeLink:
Skadedyrsbekæmpelse
image003.png
image001.png
BilledeLink:
Insektnet
image003.png