knap-privat.png
mortalin-logo-web
Overskrift:

Regulering af fugle

Indhold spalte 1:

Regulering er et indsatsområde, der skal planlægges og koordineres med de mere skånsomme indsatsområder:

  • Overvågning  
  • Bortskræmning  
  • Afværgning – fysiske løsninger der forhindrer fugle i at tage ophold  

De forskellige fugles adfærd og biologi kræver tilpassede løsninger, ligesom bygningernes og omgivelsernes forhold samt virksomhedens type skal tænkes ind i fugleserviceaftalen.


Regulering af fugle - generelt 

Regulering af andre fugle kan eksempelvis bestå i indfangning af fugle, der har forvildet sig indendørs i haller, produktioner, beboelser. 


Vi tilbyder fugleserviceaftaler med regulering, bortskræmning, afværgning og overvågning af blandt andet følgende fugle: duer, måger, gråspurve, sortfugle


Indhold spalte 2:
Måger 

En planlagt, koordineret og kontinuerlig indsats kan reducere antallet af måger og dermed mindske problemerne med aggressiv adfærd, forurenede og ødelagte tage samt tilstoppede afløb. 


For at minimere mågers brug af taget som yngleplads og derved undgå de gener, som ynglende måger giver, skal der sættes ind med forebyggelse inden mågerne slår sig ned for at yngle. 


Har mågerne først slået sig ned for at yngle er regulering nødvendig. Dette kan ske ved indsamling af redemateriale og eventuelle æg. Det er en handling, der skal udføres konsekvent, og gennem en flerårig indsats kan antallet af måger (mågetrykket) reduceres til et acceptabelt niveau. 

Regulering kræver en tilladelse fra Naturstyrelsen, som den pågældende virksomhed selv skal søge og administrere. Processen med at søge tilladelse og håndtere den løbende indrapportering til det offentlige i henhold til diverse krav, er vi gerne behjælpelige med.


Duer

Du kan selv forebygge ved eksempelvis at begrænse føde- og redemuligheder.  Du bør også tjekke bygninger for knuste vinduer og manglende tagsten samt ved at få monteret afværgningsmidler, som forhindrer duerne i at tage ophold.


Duer ødelægger bygninger med deres ekskrementer, og er en trussel mod hygiejnen, når de bosætter sig på en virksomhed eller bygger rede på et loft. Duer sviner meget, når de er mange, og der udklækkes mider, lopper, biller og møl fra deres ekskrementer og redemateriale. Foderspild kan også være en af kilderne til utøj. De udklækkede insekter trænger nemt ned gennem bygningen. 


Regulering af duer foregår blandt andet ved indfangning i levendefangende fælder. Regulering af forvildede tamduer kan foregå året rundt og uden tilladelse.

Logo-NPMA.png
Logo-BPCA
Logo-CEPA.png
Logo-BS.png

Mortalin er sponsor for:

Logo-Boernecancerfonden
Logo-Team-Rynkeby

A/S Mortalin

Bråbyvej 76 - 4690 Haslev

Tlf.: 88 42 00 00 - E-mail: service@mortalin.dk

CVR: 2438 5914

 

Cookie politik

ikon-luk-knappe
PAGE NOT FOUND (id: 382)
image001.png
BilledeLink:
Bierne
image003.png
image001.png
BilledeLink:
Bekæmpelse myrer
image003.png
image001.png
BilledeLink:
Fødevaresikkerhed
image003.png
image001.png
BilledeLink:
Skadedyrsbekæmpelse
image003.png
image001.png
BilledeLink:
Insektnet
image003.png