knap-privat.png
mortalin-logo-web
88 42 00 00
ikon-email.png
loginkey.png

Om os

Fra rottebekæmper til ekspert i skadedyr


I 1938 blev der vedtaget en lov, der gjorde kommunerne ansvarlige for at bekæmpe rotter efter et sæt faste retningslinjer. En lov, der i øvrigt stadig gælder i dag, selvom der er ændret en del i retningslinjerne gennem årene.


Loven fik Gustav Larsen til at grundlægge Mortalin i Haslev. Gustav Larsens ide var at producere og sælge rottebekæmpelsesmidler eller at udføre bekæmpelsen for kommunerne på kontrakt.


Det viste sig at være en god ide. Efter nogle vanskelige år under besættelsen, kom der for alvor gang i aktiviteterne, og virksomheden bredte sig fra Sjælland ud over hele landet.Rødder i baghuset

Som i så mange andre pionervirksomheder startede Mortalins produktion af bekæmpelsesmidler ganske primitivt – i et baghus i Haslev.


Fabrikken eller “baghuset” er ikke længere i brug, men Mortalin har med årene opbygget stærke relationer til leverandører og myndigheder og ikke mindst Statens Skadedyrslaboratorium. Det betyder, at vi altid ligger forrest i feltet, når det kommer til udvikling af bekæmpelsesmidler og metoder.

Størst siden 1970’erne

Rottebekæmpelsen var fra starten i 1938 den væsentligste aktivitet for Mortalin. Men efterhånden begyndte virksomheden også at interessere sig for mosegrise, muldvarpe, mus og fluer.


De primære kundegrupper var kommuner og mejerier. Fra starten var der ca. 1.400 kommuner og næsten ligeså mange mejerier. Kommunerne havde brug for bekæmpelse af rotter, muldvarpe og mosegrise. Mejerierne havde, af hensyn til mælkehygiejnen, brug for bekæmpelse af fluer hos leverandørerne.


Midt i halvfjerdserne var vores markedsandel over 50 % på de to markeder. Det er den ikke længere, men vi har stadig den største markedsandel på kommunemarkedet.

Den solide placering på markedet gav grundlag for en udbygning af vores aktiviteter, så de omfattede skadedyrsbekæmpelse i mere bred forstand.


På cirka samme tid blev de første forebyggende aftaler (serviceaftaler) indgået. Konceptet bestod af en sikring mod gnavere. Siden kom insektbekæmpelse og overvågning af skadedyr til.


Netop det område har udviklet sig til i dag at være ét af vores kerneområder med en portefølje på mere end 5.000 kunder, fordelt på næsten alle erhvervsgrene.


Indtil 1976 var virksomheden ejet af stifteren Gustav Larsen, der tillige drev en stor byggevirksomhed. Den kom dog i vanskeligheder og måtte lukke. I samme forbindelse solgte Gustav Larsen Mortalin til den nuværende ejer civilingeniør Ib Rasmussen.


Klik her for at kontakte Mortalin

Logo-NPMA.png
Logo-BPCA
Logo-CEPA.png
Logo-BS.png

Mortalin er sponsor for:

Logo-Boernecancerfonden
Logo-Team-Rynkeby

A/S Mortalin

Bråbyvej 76 - 4690 Haslev

Tlf.: 88 42 00 00 - E-mail: service@mortalin.dk

CVR: 2438 5914

 

Cookiepolitik

ikon-luk-knappe

Vi udfører kommunal rottebekæmpelse og skadedyrsikring efter Regeringens råd og anvisninger omkring forholdsregler og hygiejne.


Alle  medarbejdere holdes løbende opdateret omkring situationen og vores kunders krav til adgang og adfærd på lokationer. Administrativt personale arbejder i videste mulig omfang hjemmefra. 


Læs om vores adfærd, forholdsregler og bestræbelser på at minimere smitterisiko for Corona.


Du kan kontakte os på 8842 0000 eller service@mortalin.dk

image001.png
BilledeLink:
Bekæmpelse myrer
image003.png
image001.png
BilledeLink:
Fødevaresikkerhed
image003.png
image001.png
BilledeLink:
Skadedyrsbekæmpelse
image003.png
image001.png
BilledeLink:
Insektnet
image003.png
image001.png
BilledeLink:
Insektnet
image003.png