knap-privat.png
mortalin-logo-web

Faglig stolthed og mange års erfaring

Faglig stolthed og mange års erfaring


I 1938 blev der vedtaget en lov, der gjorde kommunerne ansvarlige for at bekæmpe rotter efter et sæt faste retningslinjer. En lov, der i øvrigt stadig gælder i dag, selvom der er ændret en del i retningslinjerne gennem årene.


Loven fik Gustav Larsen til at grundlægge Mortalin i Haslev. Gustav Larsens ide var at producere og sælge rottebekæmpelsesmidler eller at udføre bekæmpelsen for kommunerne på kontrakt.


Det viste sig at være en god ide. Efter nogle vanskelige år under besættelsen, kom der for alvor gang i aktiviteterne, og virksomheden bredte sig fra Sjælland ud over hele landet.


Rødder i baghuset rækker ind i nutiden

Som i så mange andre pionervirksomheder startede Mortalins meget beskedent og nærmest primitivt. I et baghus I Haslev blev der produceret bekæmpelsesmidler. 


Bagbuset og produktionen findes ikke længere. Produktion af bekæmpelsesmidler varetages i dag af store spillere, som kan leve op til de meget strenge krav, der stilles fra EU. Vores viden om skadedyrs biologi, adfærd og mulighederne for bekæmpelse med minimal indsats og for grøn bekæmpelse stiller vi i dag vores kunder til rådighed. 


Med leverandører og myndigheder har vi opbygget en tæt relation, og vores kollegaer i Teknisk Afdeling - bestående af en Cand. scient. i eksperimentel biologi, en Cand. agro samt en Ph.D Cand agro  - deltager vi med faglig viden og viden om den daglige håndtering af skadedyr i samarbejder og projekter efter behov. Dette kan være i forbindelse med udvikling af bekæmpelsesmidler og metoder eller i form af høringssvar.


 

Fra 1976 til i dag

Rottebekæmpelsen var fra starten i 1938 den væsentligste aktivitet for Mortalin. Men efterhånden begyndte virksomheden også at interessere sig for mosegrise, muldvarpe, mus og fluer.


De primære kundegrupper var kommuner og mejerier. Fra starten var der ca. 1.400 kommuner og næsten ligeså mange mejerier. Kommunerne havde brug for bekæmpelse af rotter, muldvarpe og mosegrise. Mejerierne havde, af hensyn til mælkehygiejnen, brug for bekæmpelse af fluer hos leverandørerne.


Den solide placering på markedet gav grundlag for en udbygning af vores aktiviteter, så de omfattede skadedyrsbekæmpelse i mere bred forstand.


På cirka samme tid blev de første forebyggende aftaler (serviceaftaler) indgået. Konceptet bestod af en sikring mod gnavere. Siden kom insektbekæmpelse og overvågning af skadedyr til.


Netop det område har udviklet sig til i dag at være ét af vores kerneområder med en dyb og bred portefølje bestående af kunder, vi har et langvarigt samarbejde med. 


Mortalin i dag

Mortalin var frem til 1976 ejet af stifteren Gustav Larsen. I 1976 valgte Gustav Larsen at sælge Mortalin til civilingeniør Ib Rasmussen, der den dag i dag fortsat ejer Mortalin. 


Ib Rasmussen har indsat Paul Martin Bertelsen som administrerende direktør. Sammen med den øvrige chefgruppe, bestående af Teknisk Chef Ulrik Møller, Servicechef Peder Egestrand, Økonomichef Peter Fjeldgaard Thorsen samt IT-chef Poul Vels Jensen og Salgsdirektør Poul Arne Kloster udvikler og driver Paul Martin Bertelsen Mortalin.

Logo-NPMA.png
Logo-BPCA
Logo-CEPA.png
Logo-BS.png

Mortalin er sponsor for:

Logo-Boernecancerfonden
Logo-Team-Rynkeby

A/S Mortalin

Bråbyvej 76 - 4690 Haslev

Tlf.: 88 42 00 00 - E-mail: service@mortalin.dk

CVR: 2438 5914

 

Cookie politik

ikon-luk-knappe
PAGE NOT FOUND (id: 382)
image001.png
BilledeLink:
Bierne
image003.png
image001.png
BilledeLink:
Bekæmpelse myrer
image003.png
image001.png
BilledeLink:
Fødevaresikkerhed
image003.png
image001.png
BilledeLink:
Skadedyrsbekæmpelse
image003.png
image001.png
BilledeLink:
Insektnet
image003.png