knap-privat.png
mortalin-logo-web
88 42 00 00
ikon-email.png
loginkey.png
Nyheder
Overskrift (Max 70 tegn):

Fipronil og fødevaresikkerhed

Kort beskrivelse SEO (Max 160 tegn):

Bekæmpelse af kakerlakker med ædegift er et fremskridt for miljø og effektivitet

Indhold:

Kakerlakbekæmpelse foregår med Goliath Gel, en ædegift, der er klar til brug. Midlet udbringes i små klatter, hvor kakerlakkerne holder til – væk fra flader, hvor der håndteres fødevarer.


I den verserende æggeskandale fremhæves fipronil, der er aktivstoffet (10%) i Fiprocid. Fiprocid bruges i behandling mod lopper, blodmider og andre skadevoldende insekter på fjerkræbesætninger i udlandet. Fiprocid er efter fortynding formodentligt er blevet tåget ud i fjerkræstaldene, så høns i staldene er blevet udsat for midlet. Herefter er vejen fra hønen til ægget kort.


Fiprocid er ikke et godkendt bekæmpelsesmiddel i Danmark.


I Goliath Kakerlakgel indgår 0,05% fipronil – altså 200 gang mere fortyndet end i Fiprocid. Dertil kommer de strengere krav til udbringning. Populært sagt; midlet anbringes under bordet, fødevarerne på bordet. Risikoen, for at færdigvarer i lokalerne forurenes med Goliath Gel, er således begrænset til, at en kakerlak - som har spist Goliath Gel - bliver indbagt/iblandet fødevarerne. Og selv hvis dette skulle ske, vil koncentrationerne være langt fra sundhedsskadelige. LD50 for en rotte er næsten 1½ tube Goliath Gel! Den fipronil, som kakerlakken har spist, kan IKKE overføres fra kakerlakken til f.eks. det underlag, den færdes på.


Anvendelsen af ædegift mod kakerlakker er både miljømæssigt og effektivitetsmæssigt et kæmpe fremskridt i forhold til tidligere tiders flade- og tågebehandlinger, hvor risikoen for produktforurening var langt større.


Ved yderligere spørgsmål, kontakt biolog Morten Helholm, mh@mortalin.dk eller telefonisk på: 5636 5946.

Logo-NPMA.png
Logo-BPCA
Logo-CEPA.png
Logo-BS.png

Mortalin er sponsor for:

Logo-Boernecancerfonden
Logo-Team-Rynkeby

A/S Mortalin

Bråbyvej 76 - 4690 Haslev

Tlf.: 88 42 00 00 - E-mail: info@mortalin.dk

CVR: 2438 5914

image001.png
BilledeLink:
Bekæmpelse af hvepse
image003.png
image001.png
BilledeLink:
Bekæmpelse af myre
image003.png
image001.png
BilledeLink:
Insektnet
image003.png
image001.png
BilledeLink:
Fødevaresikkerhed
image003.png
image001.png
BilledeLink:
Skadedyrsbekæmpelse
image003.png
image001.png
BilledeLink:
Insektnet
image003.png