knap-privat.png
mortalin-logo-web
88 42 00 00
ikon-email.png
loginkey.png
Nyheder
Overskrift (Max 70 tegn):

Nye tider for rottebekæmpelsen

Kort beskrivelse SEO (Max 160 tegn):

Ændring i lovgivning gør at brugen af bekæmpelsesmidler ændres!

Indhold:

Ændring i lovgivning gør at brugen af bekæmpelsesmidler ændres! 

 

“Sikringsordning” har siden 60’erne været synonymt med forebyggende rotte- og musebekæmpelse og permanent udlagte bekæmpelsesmidler i form af antikoagulanter.  Desværre har nye undersøgelser vist, at rester af antikoagulanter kan genfindes i rovdyr, som bl.a. lever af rotter og mus. 

 

Ugle
Praksis ændres

For at reducere risikoen for sekundære forgiftninger (når et rovdyr spiser en forgiftet rotte eller mus), har EU og Miljøstyrelsen besluttet, at der ikke længere må foretages forebyggende gnaverbekæmpelse med antikoagulanter.
 

Naturstyrelsen, der udstikker retningslinjerne for rottebekæmpelse, har gennem flere år haft øget fokus på at ændre lovgivningen, så virksomheder og bekæmpere intensiverer indsatsen ved hjælp af forebyggelse af gnaverproblemer ved bygningsvedligehold og istandsættelse fremfor bekæmpelse med gift.

 

Om et halvt års tid vil der ikke længere være bekæmpelsesmidler, som må udlægges forebyggende. Derfor skal kunder hos Mortalin indstille sig på at deres serviceaftaler bliver ændret.

 
Rotter & mus skal og må stadig bekæmpes

Antikoagulanterne må stadig anvendes – blot ikke på friland eller til forebyggende bekæmpelse – men i og omkring bygninger i akutte tilfælde.
Rotte- og museproblemer klares nu med en kombination af istandsættelse, overvågning/fælder og efter akutbehov… med antikoagulanter. Den ny praksis er ikke så forskellig fra Mortalins hidtidige tilgang til serviceaftaler – lige bortset fra at bekæmpelsesmidlerne ikke længere ligger forebyggende/permanent i depoterne.Bygningsvedligeholdelsen er vigtigere end nogensinde

Tidligere kunne de permanent udlagte bekæmpelsesmidler forhindre at rotter eller mus slog sig ned i området omkring eller i bygningerne. Når denne forebyggende mulighed nu er fjernet, er det endnu vigtigere i den daglige forebyggelse mod gnavere at have øjne på de adgangsveje gnavere har ind i bygningen ad revner, sprækker og andre utætheder. Hyppig fjernelse af foderspild, affald og gemmesteder langs muren er også med til at reducere risikoen for, at gnaverne slår sig ned.
 

IPM i dagligdagen

Den forebyggende bekæmpelse har været den eneste del af serviceaftalen, som ikke lænede sig op ad IPM-principperne (”Integrated Pest Management” eller på dansk ”Integreret Skadedyrs Håndtering”) om at forebygge tilhold af skadedyr gennem hyppige Inspektioner, Passiv sikring af bygningerne samt Monitering af skadedyrsaktiviteten.


Kontrolpunkt_GTOOvervågning af skadedyrsaktiviteten

De velkendte depoter til bekæmpelsesmidler langs bygningerne bliver stående, blot vil de ikke længere indeholde gnavergift hele tiden. I kontrolpunkterne – som vi fremover vil kalde de tidligere gift-depoter – kan der monteres forskelligt måle- og overvågningsudstyr. Udstyret kan være indikatorblok eller elektroniske detektorer, som overvåger aktivitetsniveauet 24/7 og alarmerer via e-mail/sms. De elektroniske systemer kan kombineres med smækfælder og derved bidrage til en miljørigtig og fortsat effektiv forebyggende sikring.
  

Er mine bygninger og produktion stadig sikret mod skadedyr

Med Mortalin som din samarbejdspartner, kan du være sikker på, at din servicetekniker har uddannelsen og evnerne til fortsat at beskytte din virksomhed mod skadedyrsangreb i samarbejde med dig.

Mortalin har altid foretaget – og vil fortsat foretage – en grundig risikovurdering af din ejendom og produktion, så du altid er bedst muligt beskyttet mod skadedyr. De anbefalinger, du får af din servicetekniker om god hygiejne og affaldshåndtering, reparation af bygningerne, ryddelig og overskuelig lagerindretning samt eventuel lagerrotation er nøgleelementerne i den fremtidige skadedyrsbekæmpelse.

 

Logo-NPMA.png
Logo-BPCA
Logo-CEPA.png
Logo-BS.png

Mortalin er sponsor for:

Logo-Boernecancerfonden
Logo-Team-Rynkeby

A/S Mortalin

Bråbyvej 76 - 4690 Haslev

Tlf.: 88 42 00 00 - E-mail: service@mortalin.dk

CVR: 2438 5914

 

Cookiepolitik

ikon-luk-knappe

Vi udfører kommunal rottebekæmpelse og skadedyrsikring efter Regeringens råd og anvisninger omkring forholdsregler og hygiejne.


Alle  medarbejdere holdes løbende opdateret omkring situationen og vores kunders krav til adgang og adfærd på lokationer. Administrativt personale arbejder i videste mulig omfang hjemmefra. 


Læs om vores adfærd, forholdsregler og bestræbelser på at minimere smitterisiko for Corona.


Du kan kontakte os på 8842 0000 eller service@mortalin.dk

image001.png
BilledeLink:
Bekæmpelse myrer
image003.png
image001.png
BilledeLink:
Fødevaresikkerhed
image003.png
image001.png
BilledeLink:
Skadedyrsbekæmpelse
image003.png
image001.png
BilledeLink:
Insektnet
image003.png
image001.png
BilledeLink:
Insektnet
image003.png