knap-privat.png
mortalin-logo-web
88 42 00 00
ikon-email.png
loginkey.png
Nyheder
Overskrift (Max 70 tegn):

Nyt rottebekæmpelsesmiddel på vej

Kort beskrivelse SEO (Max 160 tegn):

Det første rottebekæmpelsesmiddel, som ikke er baseret på en antikoagulant, er nu blevet godkendt af Miljøstyrelsen til brug i Danmark. Midlet forventes dog først på hylderne til efteråret 2020, hvor Mortalin også vil inkludere det i rækken af effektive bekæmpelsesmidler.

Indhold:

Det drejer sig om et nyt middel baseret på aktivstoffet cholecalciferol. Rottebekæmpelsen i Danmark har i mange år savnet et middel, som kunne sættes ind overfor antikoagulant-resistente rotter. Vi imødeser det ny middel med en vis spænding.


Anvendelsesbegrænsninger/anvendelsesområdet er dog endnu ikke kendt; det vil fremgå af etiketten, når midlet er klar til salg. Selontra, som midlet hedder, vil formentlig kræve en lidt anderledes håndtering end de antikoagulante rottebekæmpelsesmidler i form af daglige udlægninger og opfølgninger. 

Til gengæld er der to vigtige gevinster ved brugen af det cholecalciferol-holdige bekæmpelsesmiddel:

  • Effektiv som bremse for spredningen af antikoagulant-resistens.
  • Virkningsmekanismen er anderledes og vil derfor være effektiv overfor antikoagulantresistente rotter.
Begrænset risiko for sekundærforgiftninger

Cholecalciferol bevirker nedsat ædelyst efter indtagelse af en dødelig dosis. Herved undgås at rotterne indtager en så stor mængde cholecalciferol, at sekundær forgiftning bliver en reel risiko. En risiko, som er til stede ved antikoagulanterne, hvor gnaverne kan have indtaget en relativ stor mængde gift, inden de dør.


Selv om der er store forventninger til dette nye middel, er det dog vigtigt at bemærke, at de kemiske rottebekæmpelsesmidler kun er et supplement til den mest effektive rottebekæmpelse, som er den forebyggende indsats.


Den forebyggende indsats består af en række elementer, som du og Mortalin kan i fællesskab håndterer. Blandt de meste effektive elementer i den forebyggende indsats, som har en hurtig og synlig effekt er en god vedligeholdelse af bygning, udbedring af fejl og mangler ved bygninger og spildevandssystem og ikke mindst indsigt og viden blandt medarbejdere om, hvilken adfærd der mindsker risiko for skadedyr. 


Som et samlet hele kalder vi den forebyggende indsats for passiv rottesikring. Vil du vide mere om, hvordan du kan medvirke i indsatsen mod rotter, så kontakt os.


Rottebekæmpelsesmiddel med aktivstoffet cholecalciferol Morten Helholm i feltforsøg

Billedtekst: En af Mortalins biologer, Morten Helholm, deltog i en feltafprøvning af Selontra i efteråret 2016. På gården , hvor produktet blev afprøvet, var der god ædelyst blandt rotterne. På fotoet kontrolleres det udlagte forsøgspræparat.


Logo-NPMA.png
Logo-BPCA
Logo-CEPA.png
Logo-BS.png

Mortalin er sponsor for:

Logo-Boernecancerfonden
Logo-Team-Rynkeby

A/S Mortalin

Bråbyvej 76 - 4690 Haslev

Tlf.: 88 42 00 00 - E-mail: service@mortalin.dk

CVR: 2438 5914

 

Cookiepolitik

ikon-luk-knappe

Vi udfører kommunal rottebekæmpelse og skadedyrsikring efter Regeringens råd og anvisninger omkring forholdsregler og hygiejne.


Alle  medarbejdere holdes løbende opdateret omkring situationen og vores kunders krav til adgang og adfærd på lokationer. Administrativt personale arbejder i videste mulig omfang hjemmefra. 


Læs om vores adfærd, forholdsregler og bestræbelser på at minimere smitterisiko for Corona.


Du kan kontakte os på 8842 0000 eller service@mortalin.dk

image001.png
BilledeLink:
Bekæmpelse myrer
image003.png
image001.png
BilledeLink:
Fødevaresikkerhed
image003.png
image001.png
BilledeLink:
Skadedyrsbekæmpelse
image003.png
image001.png
BilledeLink:
Insektnet
image003.png
image001.png
BilledeLink:
Insektnet
image003.png