knap-privat.png
mortalin-logo-web

Værdier

Værdier 


Vores værdier gælder i samarbejdet med dig som kunde og de øvrige omgivelser, de gælder i samarbejdet i Mortalin, og de gælder i samarbejdet ledelse og medarbejdere.


Vi er stolte af vores værdier, de har fulgt os i mange år, og vi lader værdierne være ledestjerner i beslutninger og handlinger på det strategiske, det taktiske og det operationelle niveau.


VIDEN: Vores kompetencer og faglighed

Viden er Mortalins fundament. Vi leverer høj faglighed baseret på opdateret viden, så vores kunder til enhver tid modtager den rigtige løsning med udgangspunkt i den individuelles behov.


I Mortalin er vi drevet af nysgerrighed til at opsøge, udvikle og vedligeholde vores viden. Vi forpligter os til at dele vores viden på tværs af faglighed, baggrund og funktion.


Ledelsen skaber rammer og ressourcer til kontinuerligt at sikre, at viden tilegnes og fordeles bredt i organisation til fordel for vores kunder og Mortalin.


OMTANKE: Vores fælles ansvar for bæredygtighed

I Mortalin udviser vi ansvarlighed over for mennesker og miljø. Vi sikrer, at vores løsninger til enhver tid lever op til samfundets etiske og miljømæssige normer og krav. Vi lægger vægt på rådgivning og forebyggelse med fokus på at skabe bæredygtige løsninger for kunden.


Det afspejler sig ved omhyggelig og gennemtænkt adfærd baseret på sund fornuft.

Ledelsen tilvejebringer midler og metoder, der sætter mindst muligt aftryk på miljøet og gør medarbejderne i stand til selv at handle med omtanke. 

 

VEDHOLDENHED: Vores dedikation sikrer høj kvalitet

I Mortalin sætter vi en ære i at arbejde omhyggeligt og systematisk. Vi leverer kvalitet med kontinuerlig udvikling af samarbejde og relationer. Via dedikation sørger vi for, at opgaven bliver fulgt hele vejen, og at den rigtige løsning findes i samarbejde med kunder og kolleger.


Ledelsen skaber systemer, processer og handlerum til at sikre

optimal opgaveløsning af høj kvalitet.


LOYALITET: Vi ved at tillid baseres på relationer og loyalitet

Mortalins opgaver er af udpræget følsom karakter, og de relationer, vi opbygger til vores kunder og samarbejdspartnere, bygger på en høj grad af tillid og diskretion.

Vi er bevidste om, at loyalitet mellem mennesker skabes gennem interesse og forståelse samt leverancer af høj kvalitet.


Et godt samarbejde kræver gensidig respekt, hvor vi er tro mod alle parters processer og forretningsgange.


Ledelsen lægger vægt på fastholdelse af medarbejdere og kunder, da det kræver tid og fælles indsats at opbygge tillidsfyldte relationer. Vi støtter medarbejderne i udførelsen af deres arbejde, og vi er loyale over for vores fælles beslutninger og strategiske mål.


ÆRLIGHED: Gennemsigtighed sikrer behovstilpassede løsninger

Vi lægger vægt på at levere løsninger, der er tilpasset kundens behov. Vores anbefalinger er sagligt begrundede, og vi skaber gennemsigtighed gennem åben dialog og dokumentation.


Vi gør brug af hinandens specialviden for at sikre den høje faglighed. Med andre ord: Vi kender vores egen begrænsning og er åbne overfor andres forslag.


Ledelsen værdsætter og opfordrer til en gensidigt åben og ærlig dialog. Vi anvender den opnåede viden til handling og forbedring for derigennem at styrke tillid og troværdighed.

Logo-NPMA.png
Logo-BPCA
Logo-CEPA.png
Logo-BS.png

Mortalin er sponsor for:

Logo-Boernecancerfonden
Logo-Team-Rynkeby

A/S Mortalin

Bråbyvej 76 - 4690 Haslev

Tlf.: 88 42 00 00 - E-mail: service@mortalin.dk

CVR: 2438 5914

 

Cookie politik

ikon-luk-knappe
PAGE NOT FOUND (id: 382)
image001.png
BilledeLink:
Bierne
image003.png
image001.png
BilledeLink:
Bekæmpelse myrer
image003.png
image001.png
BilledeLink:
Fødevaresikkerhed
image003.png
image001.png
BilledeLink:
Skadedyrsbekæmpelse
image003.png
image001.png
BilledeLink:
Insektnet
image003.png