knap-privat.png
mortalin-logo-web
Overskrift:

Overvågning af insekter

Indhold spalte 1:
Overvågning - limfælder

Limfælder bruges indvendigt til detektion af kravlende insekter. De bruges ligeledes stikprøvevis bl.a. på råvarelagrene til detektion af insekter i formodet inficerede varer.


Fælderne placeres typisk på gulvet ved indgangspartier, produktionsområder, råvarelagre m.v. Limfælden placeres ofte i kombination med indvendig gnaverovervågning.


Limfælde-huset er lavet af slagfast plastic. Huset består af en foldet plade med låseanordning og måler 120 x 80 x 20 mm.

Insekterne kravler ind i fælden, hvor en ugiftig limplade fanger og fastholder insekterne. Limfælden er ikke brugbar som en egentlig bekæmpelse af insekter, men er opsat som en stikprøvevis overvågning for kravlende insekter.

 

Indhold spalte 2:
Overvågning - mølspande

Mølfælder bruges til detektering af kolonial- klæde- og pelsmøl.


Kolonialmøl omfatter en gruppe mølarter, der kan leve i organisk stivelsesholdigt materiale som fx mel. Klæde- og pelsmøl angriber typisk i tekstiler og pelsværk.


Detektoren opsættes i produktionsområder, råvarelagre, færdigvarelagre, tekstil- og pelsopbevaring etc. Detektorerne bruges udelukkende til detektion af mølforekomster, og er i sig selv ikke tilstrækkelig til bekæmpelse af møl.


Møldetektorer er udført i et robust plastmateriale, som varierer i udformning. Mortalin bruger både tragtmølfælder og limpladefælder.

Møllene lokkes til detektoren via et ufarligt kønsferomon, som tillokker hanmøl. Feromonet findes enten i en udskiftelig kapsel eller er imprægneret i limplader.


 

 

 

Logo-NPMA.png
Logo-BPCA
Logo-CEPA.png
Logo-BS.png

Mortalin er sponsor for:

Logo-Boernecancerfonden
Logo-Team-Rynkeby

A/S Mortalin

Bråbyvej 76 - 4690 Haslev

Tlf.: 88 42 00 00 - E-mail: service@mortalin.dk

CVR: 2438 5914

 

Cookie politik

ikon-luk-knappe
PAGE NOT FOUND (id: 382)
image001.png
BilledeLink:
Bierne
image003.png
image001.png
BilledeLink:
Bekæmpelse myrer
image003.png
image001.png
BilledeLink:
Fødevaresikkerhed
image003.png
image001.png
BilledeLink:
Skadedyrsbekæmpelse
image003.png
image001.png
BilledeLink:
Insektnet
image003.png