knap-privat.png
mortalin-logo-web
Overskrift:

Tendensanalyser og grænseværdier

Indhold spalte 1:
Tendensanalyser kan dannes både for gnavere og insekter

En tendensanalyse er et effektivt supplement til sikringen mod skadedyr. Med en tendensanalyse får virksomheden analyseret og dokumenteret forekomsten af skadedyr, så det bliver nemmere at sikre sig rigtigt.


Udarbejdelsen af en tendensanalyse kræver en sikring på et forholdsvist højt niveau. Det er nødvendigt, at din virksomhed i forvejen har:

  • Limpladefælder (herunder UV-lysfælder).
  • Minimum seks servicebesøg om året.
  • Minimum to kvalitetsinspektioner om året.


Hvis virksomheden er certificeret efter BRC’s standard, er tælling og registrering af insekter påkrævet for de fleste fødevare- og emballagevirksomheder.

 

 

 

Indhold spalte 2:
Find problemets rod

Artsbestemmelse og optælling af insekter er et vigtigt redskab til at finde frem til problemernes udspring.

En kvalitativ analyse af UV-lysfældernes insektfangst deler insekter op i praktiske hovedgrupper.


Ud fra arten af de indfangne insekter kan det herefter fastslås om virksomheden har et øget behov for insektnet for døre og vinduer eller om der i virkeligheden skal strammes op på rengøringsrutinerne, fordi insekterne henholdsvis kommer udefra eller fra beskidte afløb.


Med en tendensanalyse kan det fastslås, hvorfra insekterne kommer, og hvordan virksomheden kan sikres bedre.


 

Logo-NPMA.png
Logo-BPCA
Logo-CEPA.png
Logo-BS.png

Mortalin er sponsor for:

Logo-Boernecancerfonden
Logo-Team-Rynkeby

A/S Mortalin

Bråbyvej 76 - 4690 Haslev

Tlf.: 88 42 00 00 - E-mail: service@mortalin.dk

CVR: 2438 5914

 

Cookie politik

ikon-luk-knappe
PAGE NOT FOUND (id: 382)
image001.png
BilledeLink:
Bierne
image003.png
image001.png
BilledeLink:
Bekæmpelse myrer
image003.png
image001.png
BilledeLink:
Fødevaresikkerhed
image003.png
image001.png
BilledeLink:
Skadedyrsbekæmpelse
image003.png
image001.png
BilledeLink:
Insektnet
image003.png