knap-privat.png
mortalin-logo-web

Hvepse

Beskrivelse:

Bekæmpelse af hvepse – er nemmest i foråret


Et lille hvepsebo er nemmere at gå til end et stort – og så kan du måske bekæmpe det selv
Mortalin bekæmper/fjerner hvepsebo for et fast beløb pr. bo (ring 8842 0000). Eller du kan gøre det selv med hvepsespray og hvepsefælder.
Hvepse eller gedehamse frygtes mest for deres stik, men de er også potentielle smittebærere og dermed skadedyr. Hvepse søger nemlig rundt efter føde – i skraldespande, på ådsler og lignende steder – og bringer smitten med sig frem til din syltetøjsmad. Derfor skal du bekæmpe hvepse.
Det er en god idé at tjekke hus, skur og brændestabler i det tidlige forår for små hvepsebo – så er det nemt at få bugt med.


Gør det selv bekæmpelse


Der er flere forskellige produkter til hvepsebekæmpelse:
Med en Hvepsefælde kan du lokke hvepsene væk fra din sommermad. Med en Mortalin Flueaerosol kan du slå hvepsene i boet og lokalerne ihjel. Med en Hvepsefri spray kan du slå hvepsene i boet ihjel med skum, der ekspanderer.

Du kan også bestille en hvepsebekæmpelse på nettet (eller ringe på 8842 0000). Mortalin bekæmper hvepse for et fast beløb pr. hvepsebo. Du kan bestille “fjernelse af hvepsebo” i Mortalins Webshop.


Hvepse

Spalte 2:

Hvepseboet dannes om foråret


I starten er der kun dronningehvepsen til selv at passe æg og larver, men efterhånden, som der bliver flere hvepse, overtages pasningen af æg og larver af de nye hvepse. Så kan den gamle dronning helt hellige sig æglægningen i boet, som vokser for at kunne rumme de mange nyklækkede hvepse.
Når hvepse kolonien har vokset sig stor, kan boet huse flere tusind hvepse. Samtidig skifter hvepsene kostvaner fra en proteinrig til en mere sukkerholdig kost for at opdrætte de nye dronninger, som skal grundlægge næste års kolonier.

 

Bekæmp hvepsene når de er til gene


Hvepse eller gedehamse kan være et anstrengende bekendtskab omkring havebordet. Hvis hvepsene er til gene, skal de bekæmpes, før kolonien sender dronninger ud, som kan overvintre og starte næste års plage.
Hvepse kan også finde på at bygge bo i jorden, og kaldes i almindelig tale for jordhvepse. De forveksles ofte med jordbier, som netop bygger deres boer i jorden.


Forebyggelse


Du kan selv gøre noget for at forebygge, at hvepsene bliver til gene for dig. Hold øje med træer og buske i din have samt skabe og sprækker i boligen, skur og brændestabler, så et begyndende hvepsebo hurtigt kan blive fjernet.


 

Tilbage

Logo-NPMA.png
Logo-BPCA
Logo-CEPA.png
Logo-BS.png

Mortalin er sponsor for:

Logo-Boernecancerfonden
Logo-Team-Rynkeby

A/S Mortalin

Bråbyvej 76 - 4690 Haslev

Tlf.: 88 42 00 00 - E-mail: service@mortalin.dk

CVR: 2438 5914

 

Cookie politik

ikon-luk-knappe
PAGE NOT FOUND (id: 382)
image001.png
BilledeLink:
Bierne
image003.png
image001.png
BilledeLink:
Bekæmpelse myrer
image003.png
image001.png
BilledeLink:
Fødevaresikkerhed
image003.png
image001.png
BilledeLink:
Skadedyrsbekæmpelse
image003.png
image001.png
BilledeLink:
Insektnet
image003.png