knap-privat.png
mortalin-logo-web

Kakerlakker

Beskrivelse:

Professionel bekæmpelse af kakerlakker


Bekæmpelse af kakerlakker er et “must” hos fødevareproducenter, i bagerier, restauranter og storkøkkener. For kakerlakker er skadedyr, som ødelægger fødevarer, når de spiser af dem og forurener dem med deres ekskrementer.
Kakerlakker skal bekæmpes professionelt. Tidligere var det et stort problem at bekæmpe kakerlakker, men moderne mikroindkapslede bekæmpelsesmidler og varmebehandling har gjort det muligt at bekæmpe en bestand af kakerlakker helt i bund.


Den tyske kakerlak (Blattella germanica)


Kakerlakker er ret primitive insekter, nært beslægtede med græshopper og fårekyllinger. Langt de fleste arter hører hjemme på jordens varmere egne, og de kakerlakker, som kan være til gene her i landet, er indførte og afhængige af opvarmede lokaler. De er ovale og fladtrykte og har kraftige løbeben.

Af vores huskakerlakker er den tyske kakerlak (Blattella germanica) langt den almindeligste. Den bliver ca. 12 mm lang og har veludviklede dækvinger, som dækker hele bagkroppen. Den er gulbrun med to mørke striber på brystskjoldet. Under dækvingerne har kakerlakkerne flyvevinger, som de dog meget sjældent benytter sig af.

Kakerlakker er praktisk taget altædende. De er aktive om natten og sidder, når det er lyst, gemt i revner og sprækker, især i nærheden af ovne, varmerør, køleskabsmotorer o.s.v., hvor der er varmt, gerne mellem 25 og 30° C. Adgang til vand er også vigtigt for dem. De er selskabelige dyr. Et stof, der virker tiltrækkende og samlende på dem, udskilles med ekskrementerne. Parringsadfæren styres også af duftsignaler. Sådanne tiltrækkende duftstoffer, feromoner, anvendes i nogle kakerlakfælder.


Skade og smitte


Normalt er den reelle skade kakerlakkerne forvolder, meget lille. Med deres levevis kan de sprede smitte, men det spiller sjældent nogen rolle herhjemme. De kan forårsage allergi, der giver sig udslag i astma eller hudirritation (kløe på hænderne).

Hos fødevareproducenter og i restaurationskøkkener kan kakerlakker ødelægge en del fødevarer, dels ved at småspise af dem, men især ved at forurene dem med deres ekskrementer, og ved den ubehagelige lugt de afgiver. Så her er både forebyggelse og bekæmpelse et “must”.


Kakerlakker

Spalte 2:

Andre arter


Indimellem ses 3 andre arter i Danmark. Den orientalske kakerlak træffes nogenlunde de samme steder som den tyske kakerlak. Hos denne art har hannen ret veludviklede vinger, mens hunnen kun har ganske korte vingestumper.
Af og til indføres den amerikanske kakerlak med varer fra oversøiske egne. Det er den største af de arter, vi jævnligt kan støde på. Begge køn har vinger, som er længere end kroppen. Hvis der er god varme og høj luftfugtighed – f.eks. i zoologiske haver – kan de slå sig ned og leve permanent.

Den brunstribede kakerlak kom først til Danmark i 70’erne, men ses efterhånden ikke så sjældent. Den foretrækker temperaturer mellem 25 og 30° C og kan klare sig på ret tørre steder. I modsætning til vore øvrige almindelige kakerlakker kan de klare sig i de tørre stuer, hvor man finder dem i skjul bag radio-, TV- eller andre apparater, som giver varme fra sig. Det er forklaringen på det populære navn: TV-kakerlak.


Bekæmpelse


Bekæmpelse af kakerlakker sker med effektive midler og efterfølgende overvågning, så man hurtigt kan foretage korrigerende handlinger, hvis de dukker op igen. En serviceaftale mod skadedyr, hvor forebyggelse mod kakerlakker indgår, sikrer den mest effektive bekæmpelse.

Tilbage

Logo-NPMA.png
Logo-BPCA
Logo-CEPA.png
Logo-BS.png

Mortalin er sponsor for:

Logo-Boernecancerfonden
Logo-Team-Rynkeby

A/S Mortalin

Bråbyvej 76 - 4690 Haslev

Tlf.: 88 42 00 00 - E-mail: service@mortalin.dk

CVR: 2438 5914

 

Cookie politik

ikon-luk-knappe
PAGE NOT FOUND (id: 382)
image001.png
BilledeLink:
Bierne
image003.png
image001.png
BilledeLink:
Bekæmpelse myrer
image003.png
image001.png
BilledeLink:
Fødevaresikkerhed
image003.png
image001.png
BilledeLink:
Skadedyrsbekæmpelse
image003.png
image001.png
BilledeLink:
Insektnet
image003.png
image001.png
BilledeLink:
Insektnet
image003.png