knap-privat.png
mortalin-logo-web

Mosegris

Beskrivelse:

Mosegris eller vandrotte


Mosegrise og muldvarpe har trods deres gener en naturlig plads i den danske fauna. Muldvarpen betragtes i et vist omfang som et gavndyr i skoven, hvor dens gange skaber luft til vegetationens rødder, mens mosegrisen er et godt byttedyr for flere af vores rovdyr. Derfor skal de kun bekæmpes på steder, hvor de er til skade og irritation. Her kan man ved at kombinere en omhyggelig indsats med effektive bekæmpelsesmidler holde problemerne nede på et tåleligt niveau.

Mosegrisefælder bruges i vidt omfang til bekæmpelse.


I slægt med markmusen


Oprindeligt er mosegrisen tilknyttet fugtige mose- og søområder, men den optræder i stigende omfang også i mere tørre områder, hvor den invaderer landbrugsjorden. Muldskuddene er flade og mere uregelmæssige end muldvarpens, og hvor mosegrisen holder til, vil man altid se åbne huller mellem skuddene.
Mosegrisen kaldes også for en vandrotte, men faktisk er den nært beslægtet med markmusen. Mosegrisen er vegetar.


Mosegris vandrotte

Spalte 2:

Mosegrise bekæmpelse

 

Mosegrisen  forvolder skade ved at æde rødder og andre plantedele, men også dens gange, overfladehuller og muldskud kan være generende. Derfor betragtes den som et skadedyr. 

Bekæmpelse af mosegrise eller vandrotter er ikke så nemt. Det kræver meget tilsyn og konsekvens, men der findes adskillige produkter på markedet – mosegrisefælder, fangstbaljer mm. Find produkterne i Mortalins WebShop.


Mosegrise bekæmpes bedst med en mosegrisefælde, som placeres i mosegrisens gang under jorden. Mosegrisen kan også bekæmpes med giftgas, men da mosegrisens gangsystemer er meget åbne, er gassens effekt ofte utilstrækkelig.


 

Fangstbalje til mosegrise


 Fangstbaljen er en grøn bekæmpelsesform, hvor man udnytter at de mus som ikke skader planterne (springmus) kan hoppe ud af baljen, hvorimod studmus bliver tilbageholdt. Hvis man eksempelvis lægger nogle æbler i fangstbaljen vil den tiltrække mosegrisene. Herefter vil ræv, mår og lækat mv. hurtig lære, at de kan “høste” dagens måltid her. Fangstbajlen kan købes i Mortalins WebShop

 

Tilbage

Logo-NPMA.png
Logo-BPCA
Logo-CEPA.png
Logo-BS.png

Mortalin er sponsor for:

Logo-Boernecancerfonden
Logo-Team-Rynkeby

A/S Mortalin

Bråbyvej 76 - 4690 Haslev

Tlf.: 88 42 00 00 - E-mail: service@mortalin.dk

CVR: 2438 5914

 

Cookie politik

ikon-luk-knappe
PAGE NOT FOUND (id: 382)
image001.png
BilledeLink:
Bierne
image003.png
image001.png
BilledeLink:
Bekæmpelse myrer
image003.png
image001.png
BilledeLink:
Fødevaresikkerhed
image003.png
image001.png
BilledeLink:
Skadedyrsbekæmpelse
image003.png
image001.png
BilledeLink:
Insektnet
image003.png