knap-privat.png
mortalin-logo-web

Muldvarpe

Beskrivelse:

Muldvarpe (Talpa europaea)


Forvolder store skader gennem deres graveaktiviteter

Muldvarpen  er egentlig et gavndyr. Men selv om muldvarpe kan forbedre jorden, anser vi dem for at være skadedyr på fodboldbaner, andre idrætspladser og i private haver. De bekæmpes på grund af deres graveri og muldskud.

Det sikreste er at bekæmpe/fange muldvarpen i en muldvarpesaks, hvor den bliver slået ihjel med det samme. Du kan bekæmpe muldvarpe med flere forskellige typer muldvarpesakse og muldvarpefælder, som kan du kan købe i Mortalins WebShop.


På større arealer og i god afstand fra beboelse kan muldvarpene slås ihjel med muldvarpegas (fosforbrinte), som du kan bestille online via formular. G1-nummer skal angives på bestilling. Du kan hente bestillingsseddel her.

 

Sådan kan du se forskel


Man kan kende forskel på muldvarpe og mosegrisenes muldskud ved at kikke efter hullerne. Mosegrisene færdes også på jordoverfladen og derfor er der huller imellem – og i nogle af muldskuddene.

Det er ikke altid at det er nødvendigt for dyrene at lave muldskud, hvis jorden er så løs at den blot kan skubbes sammen under græstørven. Hvis det er tilfældet, og der blot er nogle huller i græsset, kan det være svært at vurdere, om man har besøg af rotter eller mosegrise. En ledetråd kan være at mosegrisen gnaver græsset/rødderne væk omkring hullet i plænen.Muldvarpe

Spalte 2:

Muldvarpe og mosegrise


Vi opfatter muldvarpe som skadedyr på grund af deres graveaktiviteter. Overfladiske gange i landbrugsafgrøder kan ødelægge planterne og mange skud fra muldvarpe kan forringe græsning og grønthøstning til ensilage og forvolde skader på landbrugsmaskiner.

Muldvarpens muldskud er regelmæssige og hvælvede.

Muldvarpen hører ligesom pindsvinet og spidsmusen til insektæderne og lever hovedsageligt af regnorme og insektlarver. Muldvarpe og mosegrise har trods deres gener en naturlig plads i den danske fauna.
Muldvarpen betragtes i et vist omfang som et gavndyr i skoven, hvor dens gange skaber luft til vegationens rødder, mens mosegrisen er et godt byttedyr for flere af vores rovdyr.

Derfor skal de kun bekæmpes på steder, hvor de er til skade og irritation, Her kan man ved at kombinere en omhyggelig indsats med effektive bekæmpelsesmidler holde problemerne nede på et tåleligt niveau.


Muldvarpebekæmpelse


Vil du vide mere om bekæmpelse af muldvarpe, kan du kontakte Mortalin på 8842 0000 eller service@mortalin.dk

Tilbage

Logo-NPMA.png
Logo-BPCA
Logo-CEPA.png
Logo-BS.png

Mortalin er sponsor for:

Logo-Boernecancerfonden
Logo-Team-Rynkeby

A/S Mortalin

Bråbyvej 76 - 4690 Haslev

Tlf.: 88 42 00 00 - E-mail: service@mortalin.dk

CVR: 2438 5914

 

Cookie politik

ikon-luk-knappe

Vi udfører kommunal rottebekæmpelse og skadedyrsikring efter Regeringens råd og anvisninger omkring forholdsregler og hygiejne.


Alle medarbejdere holdes løbende opdateret omkring situationen og vores kunders krav til adgang og adfærd på lokationer.


Har du spørgsmål til håndtering eller har du ændringer i krav til adgang og adfærd i din virksomhed, beder vi dig sende os en mail på: service@mortalin.dk

image001.png
BilledeLink:
Bekæmpelse myrer
image003.png
image001.png
BilledeLink:
Fødevaresikkerhed
image003.png
image001.png
BilledeLink:
Skadedyrsbekæmpelse
image003.png
image001.png
BilledeLink:
Insektnet
image003.png
image001.png
BilledeLink:
Insektnet
image003.png