knap-privat.png
mortalin-logo-web

Murbier

Beskrivelse:

Murbier (Colletes daviesanus)


Murbier (Colletes daviesanus) er almindelige insekter, hvis naturlige levested er kalk- eller lerskrænter. Men murbier kan også grave deres gange i svag kalkmørtel, og de angriber gerne solvendte, lune murflader. Murbierne graver udelukkende deres gange i mørtlen og går ikke ind i større huller eller i hulmure.I langt de fleste tilfælde er den reelle skade ikke alvorlig, men blot tilstedeværelsen af murbier kan skabe problemer mellem køber og sælger eller mellem husejer og forsikringsselskab.I forsikringsmæssig henseende må bekæmpelse af beskedne angreb betragtes som almindelig vedligeholdelse. Foretages der ikke forebyggende vedligeholdelse eller bekæmpelse, kan murbiangreb i værste fald foranledige nedfald af bygningsdele, eksempelvis er skorstenspiber særligt udsatte. Ligeledes kan angrebet smitte nabohuse.


Murbierne har fået deres danske navn, fordi de ofte arbejder i fuger mellem mursten. De hører til de såkaldte enlige bier, d.v.s. de danner ikke samfund som honningbierne, men optræder ofte kolonivis. I sommertiden (juni til august) kan man se murbier i arbejde. Det er ret små bier, 7-9 mm lange, gråsorte og med hvidlige ringe omkring bagkroppen.Hver enkelt murbihun bygger sin egen rede og samler selv føde til sine larver. Murbierne graver vandrette cylindriske gange i mørtlen med en diameter på 5-6 mm. Størsteparten af hullerne kan konstateres i de vandrette fuger (lejefuger). Efterhånden som murbien har gravet sine gange, fores disse med et silkepapiragtigt sekret. I forlængelse af hinanden bygges 2-8 ca. 1 cm lange celler. Disse fyldes med blomsterstøv og nektar. Heri lægger murbien et æg og lukker cellen med låg. De udklækkede larver lever af den oplagrede føde og overvintrer i cellen.Næste forår forpupper larverne sig og forvandler sig til voksne bier, som kommer frem i løbet af sommeren. 


Murbier kan stikke, men er meget lidt aggressive.

Spalte 2:

Murbier – vi bekæmper ikke


Uden for biernes flyvetid kan bierne bekæmpes ved at udkradse den løse mørtel, eventuelle murbiceller, larver m.v., hvorefter der fuges med en stærk, cementholdig mørtel.

I Mortalin udfører vi ikke bekæmpelsesopgaver i forbindelse med murbier. Murbierne er bestøvere, de udfylder en vigtigt rolle i naturen.

Tilbage

Logo-NPMA.png
Logo-BPCA
Logo-CEPA.png
Logo-BS.png

Mortalin er sponsor for:

Logo-Boernecancerfonden
Logo-Team-Rynkeby

A/S Mortalin

Bråbyvej 76 - 4690 Haslev

Tlf.: 88 42 00 00 - E-mail: service@mortalin.dk

CVR: 2438 5914

 

Cookie politik

ikon-luk-knappe
PAGE NOT FOUND (id: 382)
image001.png
BilledeLink:
Bierne
image003.png
image001.png
BilledeLink:
Bekæmpelse myrer
image003.png
image001.png
BilledeLink:
Fødevaresikkerhed
image003.png
image001.png
BilledeLink:
Skadedyrsbekæmpelse
image003.png
image001.png
BilledeLink:
Insektnet
image003.png