knap-privat.png
mortalin-logo-web

Stueflue

Beskrivelse:

Stuefluer (Musca domestica)


Oprindelig er stuefluen, Musca domestica, et tropisk insekt, men er i dag udbredt over hele kloden. Det karakteristiske levested for stuefluelarver er gødning – især kalve-, svine- og hønsegødning. Men de kan også trives i henfaldende plantemateriale, i køkkenaffald og andet organisk skrald. De er derfor i vidt omfang potentielle smittebærere og dermed skadedyr.

I Danmark udklækkes langt de fleste stuefluer på husdyrbrug, men da fluerne kan flyve flere kilometer, kan de om sommeren dukke op i såvel private beboelser som virksomheder.

Da stuefluer også kommer i kontakt med ekskrementer, ådsler, opkast, spyt og affald kan de her få f.eks. bakterier og virus på sig i stort antal. Mange mikrober kan passere fluens tarm uden at tage skade, men normalt formerer de sig ikke i fluen, og bakterier, der sidder udvendigt på fluen, har kun en kort levetid. Konklusionen er dog, at stuefluer set fra et hygiejnisk synspunkt, er uønskede da de er mulige smittebærere.


Stueflue

Spalte 2:
Skadedyrsbekæmpelse

 

I husdyrbrug af forskellig slags findes en lang række effektive midler – både kemiske (Cyromazin, Neporex SP50, AZA Plus Flueplader, SpY insektmiddel og AquaPy Insektmiddel) og biologiske (snyltehvepse og gyllefluer).En stor del af fluerne er indflyvende – lokket ind af lys og dufte – men de udvikles i høj grad også inde, i dyrenes gødning. Specielt er kalvemøg og svinemøg/gylle ekstremt gode ynglemedier.
» Bekæmpelse af fluer på landbrug


Gør det selv

I private hjem og i virksomheder kan bekæmpelsen være mere vanskelig. Fluer kan i små rum bekæmpes med en flueaerosol. Midlet slår hurtigt de insekter ihjel, der er i rummet på det tidspunkt, der forstøves ud i luften. Men det forhindrer ikke nye fluer i at komme til. Også privat er det vigtig af slå skadedyr ihjel og begrænse deres udbredelse.

»Turbojet mod flyvende insekter kan købes i Mortalins WebShop.


 


 


 

Tilbage

Logo-NPMA.png
Logo-BPCA
Logo-CEPA.png
Logo-BS.png

Mortalin er sponsor for:

Logo-Boernecancerfonden
Logo-Team-Rynkeby

A/S Mortalin

Bråbyvej 76 - 4690 Haslev

Tlf.: 88 42 00 00 - E-mail: service@mortalin.dk

CVR: 2438 5914

 

Cookie politik

ikon-luk-knappe

Vi udfører kommunal rottebekæmpelse og skadedyrsikring efter Regeringens råd og anvisninger omkring forholdsregler og hygiejne.


Alle medarbejdere holdes løbende opdateret omkring situationen og vores kunders krav til adgang og adfærd på lokationer.


Har du spørgsmål til håndtering eller har du ændringer i krav til adgang og adfærd i din virksomhed, beder vi dig sende os en mail på: service@mortalin.dk

image001.png
BilledeLink:
Bekæmpelse myrer
image003.png
image001.png
BilledeLink:
Fødevaresikkerhed
image003.png
image001.png
BilledeLink:
Skadedyrsbekæmpelse
image003.png
image001.png
BilledeLink:
Insektnet
image003.png
image001.png
BilledeLink:
Insektnet
image003.png