knap-privat.png
mortalin-logo-web

Stueflue

Beskrivelse:

Stuefluer (Musca domestica)


Oprindelig er stuefluen, Musca domestica, et tropisk insekt, men er i dag udbredt over hele kloden. Det karakteristiske levested for stuefluelarver er gødning – især kalve-, svine- og hønsegødning. Men de kan også trives i henfaldende plantemateriale, i køkkenaffald og andet organisk skrald. De er derfor i vidt omfang potentielle smittebærere og dermed skadedyr.

I Danmark udklækkes langt de fleste stuefluer på husdyrbrug, men da fluerne kan flyve flere kilometer, kan de om sommeren dukke op i såvel private beboelser som virksomheder.

Da stuefluer også kommer i kontakt med ekskrementer, ådsler, opkast, spyt og affald kan de her få f.eks. bakterier og virus på sig i stort antal. Mange mikrober kan passere fluens tarm uden at tage skade, men normalt formerer de sig ikke i fluen, og bakterier, der sidder udvendigt på fluen, har kun en kort levetid. Konklusionen er dog, at stuefluer set fra et hygiejnisk synspunkt, er uønskede da de er mulige smittebærere.


Stueflue

Spalte 2:
Skadedyrsbekæmpelse

 

I husdyrbrug af forskellig slags findes en lang række effektive midler – både kemiske (Cyromazin, Neporex SP50, AZA Plus Flueplader, SpY insektmiddel og AquaPy Insektmiddel) og biologiske (snyltehvepse og gyllefluer).En stor del af fluerne er indflyvende – lokket ind af lys og dufte – men de udvikles i høj grad også inde, i dyrenes gødning. Specielt er kalvemøg og svinemøg/gylle ekstremt gode ynglemedier.
» Bekæmpelse af fluer på landbrug


Gør det selv

I private hjem og i virksomheder kan bekæmpelsen være mere vanskelig. Fluer kan i små rum bekæmpes med en flueaerosol. Midlet slår hurtigt de insekter ihjel, der er i rummet på det tidspunkt, der forstøves ud i luften. Men det forhindrer ikke nye fluer i at komme til. Også privat er det vigtig af slå skadedyr ihjel og begrænse deres udbredelse.

»Turbojet mod flyvende insekter kan købes i Mortalins WebShop.


 


 


 

Tilbage

Logo-NPMA.png
Logo-BPCA
Logo-CEPA.png
Logo-BS.png

Mortalin er sponsor for:

Logo-Boernecancerfonden
Logo-Team-Rynkeby

A/S Mortalin

Bråbyvej 76 - 4690 Haslev

Tlf.: 88 42 00 00 - E-mail: service@mortalin.dk

CVR: 2438 5914

 

Cookie politik

ikon-luk-knappe
PAGE NOT FOUND (id: 382)
image001.png
BilledeLink:
Bierne
image003.png
image001.png
BilledeLink:
Bekæmpelse myrer
image003.png
image001.png
BilledeLink:
Fødevaresikkerhed
image003.png
image001.png
BilledeLink:
Skadedyrsbekæmpelse
image003.png
image001.png
BilledeLink:
Insektnet
image003.png
image001.png
BilledeLink:
Insektnet
image003.png