knap-privat.png
mortalin-logo-web
Overskrift:

Høgedrage med automatisk dragefod

Indhold spalte 1:
Høgedrage med automatisk dragefod - en effektiv, visuel fugleskræmmer mod måger og andre fugle

Høgedragen er en visuel fugleskræmmer mod måger og andre fugle. Dragen placeres i det område, hvor der er uønsket fugleaktivitet og evt. i kombination med andre skræmme-foranstaltninger.  


Den automatiske dragefod sikrer længere levetid på høgedragen. Foden lægger dragen ned, når vindstyrken er mere end 10 m/s. Vores servicetekniker indstiller den automatiske dragefod til at hejse dragen og lægge den ned i et vilkårligt tidsmønster. Fugle er skeptiske overfor afvigelser, og et vilkårligt tidsmønster sikrer, at vi opnår størst mulig effekt i bortskræmningen.  


Den automatisk dragefod sikrer en mere effektiv udnyttelse af høgedrager som fugleskræmsler. Specielt velegnet i eksempelvis bolig- og kontorområder, hvor der er behov for effektiv bortskræmning uden lyd, Den automatiske dragefod tilsluttes 220 V. 


Se den automatiske dragefod

 

Placering

Vi anbefaler, at en høgedrage dækker et tag/område på op til 4000 kvm. Det endelige antal høgedrager afgøres af, hvor mange fugle, der søger taget og hvilke andre tiltag, der er gjort for at skræmme fuglene væk. 

Der bør derfor foretages en løbende opfølgning på sikringens effektivitet. Vi anbefaler, at du laver en serviceaftale, som indeholder aftale om, at en af vores serviceteknikere tilser taget og vedligeholder høgedragen og den automatiske dragefod. .


For at øge effekten anbefaler vi, at høgedragen jævnligt flyttes. En flytning af høgedragen kan ske ved hvert servicebesøg. Ønsker du en hurtig effekt, bør servicebesøg udføres hver uge i fuglesæson. Samtidig med at servicetekniker flytter høgedragen og den automatiske dragefod, vurderer vores servicetekniker, hvilke andre tiltag, der er nødvendige. Indhold spalte 2:
Servicepakke
Mortalin tilbyder en servicepakke til bekæmpelse af fugletilhold – herunder måger på flade tage.

 

Pakken består i, at Mortalin løbende observerer fugleaktiviteten på virksomheden, sikrer at virksomheden er bekendt med love og regler og rettidig vejleder virksomheden i at søge reguleringstilladelser hos Naturstyrelsen.


Herefter udfører Mortalin den nødvendige regulering af fugletilholdet efter gældende lovgivning og dokumentere skriftligt ethvert trin i processen. 

Logo-NPMA.png
Logo-BPCA
Logo-CEPA.png
Logo-BS.png

Mortalin er sponsor for:

Logo-Boernecancerfonden
Logo-Team-Rynkeby

A/S Mortalin

Bråbyvej 76 - 4690 Haslev

Tlf.: 88 42 00 00 - E-mail: service@mortalin.dk

CVR: 2438 5914

 

Cookie politik

ikon-luk-knappe
PAGE NOT FOUND (id: 382)
image001.png
BilledeLink:
Bierne
image003.png
image001.png
BilledeLink:
Bekæmpelse myrer
image003.png
image001.png
BilledeLink:
Fødevaresikkerhed
image003.png
image001.png
BilledeLink:
Skadedyrsbekæmpelse
image003.png
image001.png
BilledeLink:
Insektnet
image003.png