knap-privat.png
mortalin-logo-web
Overskrift:

Væggelus detektering

Indhold spalte 1:
Ved dine gæster, at du IKKE har væggelus?

Væggelusene har i lang tid været på fremmarch i USA, mens Danmark heldigvis har haltet bagefter.

Desværre oplever vi en stigning i væggelusesager.


Traditionelt bekæmpes væggelus med sprøjtebehandlinger, som ikke umiddelbart løser problemet. Først når væggelusene har passeret spærrebælterne opnås effekt af behandlingen. Det betyder at værelser ikke kan sælges eller at værelser sælges med levende væggelus med risiko for spredning.


Mortalin kan præsenterer en proaktiv bekæmpelse af væggelus med indledende detektion fra en specialtrænet hund, der kan spore en enkelt væggelus
på et hotelværelse.

 

Udfordringen ligger i detektionen

Når bestanden er stor  afslører væggelusene sig selv—både på grund af synlige ekskrementer og dyrene selv, som spadserer på loft og vægge.


Dedikerede væggelusefælder giver desværre en falsk tryghed eller i bedste fald en alt for sen advarsel. En væggelusebestand spreder sig kun langsomt til nye opholdspladser (og dermed en fælde), og først når det oprindelige opholdssted ikke rummer flere pladser !


En specialtrænet væggelusehund er i stand til at finde en enkelt væggelus I et værelse.


Hundene trænes, så de reagerer på levende væggelus og ikke på gamle uddøde angreb eller efterladenskaber fra væggelus.

Indhold spalte 2:
Proaktiv med en væggelushund

Mortalins specialtrænede Labrador, Nina, er i stand til at finde en enkelt væggelus på et hotelværelse. Når Nina markerer en væggelus, foretages en visual inspektion af findestedet. Herefter afgøres ud fra omfanget hvilken behandling, der skal foretages.


Mange fordele ved en hund:
  • Hurtig screening; 5–10 værelser i timen.
  • Detekterer alle stadier af væggelus, æg, nymfer og voksne.
  • Høj sikkerhed for detektion , mere end 95 %
  • Værdiskabende.
  • Regelmæssige screeninger dokumenterer overfor gæster at hotellet har en høj hygiejnestandard.
  • Den tidlige detektion giver en grøn tilgang til bekæmpelsesstrategien.


Ofte vil en behandling med overophedet damp være fuldt ud så effektiv som en konventionel behandling med insektgift.

Så både miljøet, hotelgæsten og hotellet vinder !

 

Vær åben om din virksomheds grønne proaktive strategi !

Mortalin kan levere screeningscertifikater, der viser at i rutinemæssigt får værelserne screenet.


Alt for stor en del af branchen dækker over massive problemer med væggelus og får bekæmpet væggelus med regelmæssige giftbehandlinger, som blot er med til at skabe endnu mere resistens blandt væggelusene og dermed sprede problemet yderligere.

 

Logo-NPMA.png
Logo-BPCA
Logo-CEPA.png
Logo-BS.png

Mortalin er sponsor for:

Logo-Boernecancerfonden
Logo-Team-Rynkeby

A/S Mortalin

Bråbyvej 76 - 4690 Haslev

Tlf.: 88 42 00 00 - E-mail: service@mortalin.dk

CVR: 2438 5914

 

Cookie politik

ikon-luk-knappe
PAGE NOT FOUND (id: 382)
image001.png
BilledeLink:
Bekæmpelse myrer
image003.png
image001.png
BilledeLink:
Fødevaresikkerhed
image003.png
image001.png
BilledeLink:
Skadedyrsbekæmpelse
image003.png
image001.png
BilledeLink:
Insektnet
image003.png
image001.png
BilledeLink:
Insektnet
image003.png