knap-privat.png
mortalin-logo-web

Påbudt rådgivning

Mortalin er godkendt af fødevarestyrelsen


 

Har fødevarestyrelsen påbudt dig rådgivning inden for områderne hygiejne og/eller egenkontrol kan Mortalin hjælpe.

Mortalin tilbyder rådgivning og uddannelse inden for fødevarehygiejne.

Vi er godkendt af fødevarestyrelsen som uddannelsesinstitution, og vores fødevarekonsulenter har både teoretisk og praktisk erfaring i opbygning og implementering af egenkontrolprogrammer efter HACCP-principperne.
 


 
Påbud om uddannelse kan gives:

Hvis virksomheden gentagne gange har overtrådt fødevarelovgivningen om hygiejne og egenkontrol, og hvis der er tale om en generel manglende viden inden for hygiejne og/ eller egenkontrol.


Påbud om rådgivning kan gives:

 Hvis virksomheden gentagne gange har overtrådt fødevarelovgivningen om hygiejne og egenkontrol, og der er tale om et specifikt og/eller komplekst problem, som skyldes manglende viden eller forståelse for egenkontrol og hygiejne eller manglende evne for at omsætte viden herom til handling.


Påbud om uddannelse og rådgivning:

Fødevarestyrelsen kan påbyde en fødevarevirksomhed at modtage en hygiejneuddannelse på certifikatniveau på en godkendt uddannelsesinstitution eller i VUC/EUC-centre (tidligere AMU) regi. 

Logo-NPMA.png
Logo-BPCA
Logo-CEPA.png
Logo-BS.png

Mortalin er sponsor for:

Logo-Boernecancerfonden
Logo-Team-Rynkeby

A/S Mortalin

Bråbyvej 76 - 4690 Haslev

Tlf.: 88 42 00 00 - E-mail: service@mortalin.dk

CVR: 2438 5914

 

Cookie politik

ikon-luk-knappe
PAGE NOT FOUND (id: 382)
image001.png
BilledeLink:
Bierne
image003.png
image001.png
BilledeLink:
Bekæmpelse myrer
image003.png
image001.png
BilledeLink:
Fødevaresikkerhed
image003.png
image001.png
BilledeLink:
Skadedyrsbekæmpelse
image003.png
image001.png
BilledeLink:
Insektnet
image003.png