knap-privat.png
mortalin-logo-web

Påbudt rådgivning

Mortalin er godkendt af fødevarestyrelsen


 

Har fødevarestyrelsen påbudt dig rådgivning inden for områderne hygiejne og/eller egenkontrol kan Mortalin hjælpe.

Mortalin tilbyder rådgivning og uddannelse inden for fødevarehygiejne.

Vi er godkendt af fødevarestyrelsen som uddannelsesinstitution, og vores fødevarekonsulenter har både teoretisk og praktisk erfaring i opbygning og implementering af egenkontrolprogrammer efter HACCP-principperne.
 


 
Påbud om uddannelse kan gives:

Hvis virksomheden gentagne gange har overtrådt fødevarelovgivningen om hygiejne og egenkontrol, og hvis der er tale om en generel manglende viden inden for hygiejne og/ eller egenkontrol.


Påbud om rådgivning kan gives:

 Hvis virksomheden gentagne gange har overtrådt fødevarelovgivningen om hygiejne og egenkontrol, og der er tale om et specifikt og/eller komplekst problem, som skyldes manglende viden eller forståelse for egenkontrol og hygiejne eller manglende evne for at omsætte viden herom til handling.


Påbud om uddannelse og rådgivning:

Fødevarestyrelsen kan påbyde en fødevarevirksomhed at modtage en hygiejneuddannelse på certifikatniveau på en godkendt uddannelsesinstitution eller i VUC/EUC-centre (tidligere AMU) regi. 

Logo-NPMA.png
Logo-BPCA
Logo-CEPA.png
Logo-BS.png

Mortalin er sponsor for:

Logo-Boernecancerfonden
Logo-Team-Rynkeby

A/S Mortalin

Bråbyvej 76 - 4690 Haslev

Tlf.: 88 42 00 00 - E-mail: service@mortalin.dk

CVR: 2438 5914

 

Cookie politik

ikon-luk-knappe

Vi udfører kommunal rottebekæmpelse og skadedyrsikring efter Regeringens råd og anvisninger omkring forholdsregler og hygiejne.


Alle medarbejdere holdes løbende opdateret omkring situationen og vores kunders krav til adgang og adfærd på lokationer.


Har du spørgsmål til håndtering eller har du ændringer i krav til adgang og adfærd i din virksomhed, beder vi dig sende os en mail på: service@mortalin.dk

image001.png
BilledeLink:
Bekæmpelse myrer
image003.png
image001.png
BilledeLink:
Fødevaresikkerhed
image003.png
image001.png
BilledeLink:
Skadedyrsbekæmpelse
image003.png
image001.png
BilledeLink:
Insektnet
image003.png
image001.png
BilledeLink:
Insektnet
image003.png