knap-privat.png
mortalin-logo-web

Indhold Awareness - Skadedyr

Mere viden og optimeret adfærd minimerer risikoen for skadedyr trænger ind 

 

Effektiv skadedyrsbekæmpelse består af en aktiv og en passiv del. Den aktive del tager vi os som professionelt skadedyrfirma af. Det gør vi gennem sikringsordninger, der er tilpasset lige netop din virksomheds behov. Den passive sikring - her er et samarbejde effektivt i bestræbelserne på at minimere risiko for indtrængende skadedyr.


Passiv sikring er også adfærd

Den passive del af en effektiv skadedyrsbekæmpelse ligger primært i jeres bygninger, eksempelvis i tætlukkende døre og vinduer. Men en ikke ubetydelig del ligger hos jer og jeres medarbejdere, idet en uhensigtsmæssig og ofte ubevidst adfærd fra medarbejdere og andre, der færdes i virksomheden, kan udgøre en risiko for skadedyr. 


Omvendt kan en bevidst og hensigtsmæssig adfærd være afgørende i bestræbelserne på at minimere risiko for indtrængende skadedyr. 


Den passive sikrings betydning og en hensigtsmæssig adfærd blandt medarbejderne træner vi på awareness-webinaret.


Awareness-kursus skærper opmærksomheden

Et awareness-kursus giver medarbejderne øget opmærksomhed og fokus på egen og andres adfærd og viden om, hvor bygninger kan optimeres.


Det er i de daglige rutiner og vaner, at alle kan medvirke til en virksomhed, som er fri for skadedyr.

Webinarets indhold

Følgende punkter gennemgås:


  • Introduktion til Mortalin
  • De hyppigst forekommende skadedyr
  • Grundlæggende principper for gnaverovervågning og -bekæmpelse
  • Grundlæggende principper for insektovervågning og -bekæmpelse
  • IPM-principperne, fokus er på minimering af miljøomkostningerne
  • Lovkrav vedrørende skadedyr og bekæmpelsesmidler
  • Mortalins uddannelsesprogram
  • Tendensanalyser
  • Kvalitetsinspektioner
  • Relevante cases fra branchen


Kursusinformation

Kurset afholdes som webinar. Der undervises på dansk. Varighed ca. 2 timer -  afhængig af deltagernes spørgelyst.


For at kunne tilbyde din virksomhed høj effektivitet, tilbyder vi vores awareness-kursus som webinar.  Deltagerne logger ind via link, der fremsendes inden kurset afholdes. Deltagerne skal have lyd og billede for at følge undervisning.


Kursusbevis udstedes til samtlige deltagere.


Vil du vide mere om Mortalins awarness webinar om skadedyr, eller ønsker du en pris, er du velkommen til at kontakte os på 88 42 00 00 eller på service@mortalin.dk

Logo-NPMA.png
Logo-BPCA
Logo-CEPA.png
Logo-BS.png

Mortalin er sponsor for:

Logo-Boernecancerfonden
Logo-Team-Rynkeby

A/S Mortalin

Bråbyvej 76 - 4690 Haslev

Tlf.: 88 42 00 00 - E-mail: service@mortalin.dk

CVR: 2438 5914

 

Cookie politik

ikon-luk-knappe
PAGE NOT FOUND (id: 382)
image001.png
BilledeLink:
Bierne
image003.png
image001.png
BilledeLink:
Bekæmpelse myrer
image003.png
image001.png
BilledeLink:
Fødevaresikkerhed
image003.png
image001.png
BilledeLink:
Skadedyrsbekæmpelse
image003.png
image001.png
BilledeLink:
Insektnet
image003.png